אודות
זודורה הוקמה ב2009 על ידי עודד מרחב ואריה מנס. לכל אחד מהשותפים ניסיון מקצועי של יותר 15 שנה בעולם האינטרנט והפרסום.

זודורה עוסקת בשווק באינטרנט ומתמחה באספקטים השונים של שימוש בדאטה לטובת ייעול ושיפור השיווק.
לזודורה ניסיון רב מאוד הן בהטמעה לעומק של טכנולוגיות והן בהטמעה של מתודולוגית שימוש בדאטה ושילובה בתהליכי העבודה בארגון.

הנחות יסוד:
תפיסת העולם שלנו מבוססת על ההנחות הבאות:
  • לעובדה שאנו חיים כיום בעולם "מחובר" יש השפעה מכרעת על האופן בו ארגונים הפועלים בסביבה תחרותית צריכים להתנהל 
  • בעולם "מחובר" מצד אחד הכח נמצא בידי הלקוח (סיכון) אך מצד שני הדרך אליו קצרה מתמיד (סיכוי) 
  • עשיית הדרך הנכונה אל הלקוח צריכה להתבסס על פיתוח מתמיד של הידע אודותיו (כיחיד וכקבוצה).
  • ידע זה, באופן הולך וגובר שואב את מקורותיו מעולמות דיגיטליים